ចុច​លើអាសយដ្ឋានខាងក្រោម ដើម្បីតាមដានព័ត៌មានលើគេហទំព័រថ្មី នៃ សារព័ត៌មាន ព្រៃនគរ

ព័ត៌មានក្ដីៗពី វិទ្យុ សំឡេងកម្ពុជាក្រោម (VOICE OF KAMPUCHEA-KROM)

Thursday, April 24, 2014

អ្នកក្លាហាន Shit Man

ចុម! Gangnam Style ដៀមដាមអោយក្រុមហ៊ុនដាក់លុយ&Network Marketing

ព្រះតេជព្រះគុណ ឈុត សារ៉ាត់ ព្រះសង្ឃណែនាំពុទ្ធបរិស័ទដាំដំណាំ

សម្ភាស​ លោក ហូរ វ៉ាន់ ពីគំរោងធ្វើបាតុកម្ម នៅខែឧសភា

Opposition Confident, Wary as Negotiations Continue